Devils Clown

Devils Clown

2020-Devils clown-face-Collage auf Fotokarton mit Passepartout-30x30cm

o.T.

o.T.

2020-o.T.-face-Collage auf Papier mit Passepartout-30x30cm

o.T.

o.T.

2020-o.T.-face-Collage auf Papier mit Passepartout-30x30cm

Marlene

Marlene

2020-Marlene-face-Collage auf Papier mit Passepartout-30x30cm